Neidio i'r prif gynnwy

Cod

Teitl

Cyfradd Dalu

Prif Waith Cyfalaf

E610

Coed - Hirgyff

£11.25 pob un

E611

Coed a Llwyni (Trawsblannu)

£0.80 pob un

E612

Coed a Llwyni (Coed Chwip)

£2.70 pob un

E646

Plannu Llafnau

£12.00 pob un

E900

Plannu Perth/Gwrych

£4.50/m

E901

Bondocio Perth/Gwrych a Chau Bylchau

£4.50/m

E902

Plygu Perth/Gwrych

£5.53/m

E929

Coed Ffrwythau Gyda Phostyn a Giard

£59.83 pob un

Gwaith Cyfalaf Ategol

E514

Camfa Ysgol

£107.00 pob un

E516

Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren

£151.44 pob un

E517

Cilbyst a Gât Mochyn o Bren

£181.00 pob un

E519

Camfa Bren

£60.00 pob un

E533

Gât Mochyn Daear

£67.00 pob un

E563

Pibelli Cyflenwi Dwˆr

£0.52/m

E573

Gât Ddwˆr

£100.00 pob un

E574

Cafnau Dwˆr

£118.00 pob un

E593

Ffens Postyn a Rheilen

£10.40/m

E594

Ffens Postyn a Weiren

£2.77/m

E931

Ffens Postyn a Weiren a Netin

£5.56/m

E596

Ffensys Cwningod

£5.40/m

E599

Gatiau Caeau (Pren Caled)

£236.00 pob un

E600

Gatiau Caeau (Pren Meddal)

£150.00 pob un

E604

Giardiau rhag Stoc ar Goed Parcdir

£40.00 pob un

E608

Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn)

£1.24 pob un

E647

Llewys Coed rhag Cwningod

£0.33 pob un

E905

Rheoli Mieri/Prysg (Chwistrellydd Cefn)

£0.0185/m2

E919

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Cefn)

£0.028/m2

E920

Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant)

£0.0048/m2

E921

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Ar Dractor)

£0.01 m2