Neidio i'r prif gynnwy
Prif Waith Cyfalaf
Cod  Teitl Cyfradd dalu
E900 Plannu Perth/Gwrych Newydd  4.50/m
Gwaith Cyfalaf Ategol
Cod Teitl Cyfradd dalu
E516 Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren £151.44 pob un
E517 Cilbyst a Gât Mochyn o Bren £181.00 pob un
E519 Camfa Bren £60.00 pob un
E533 Gât Mochyn Daear £67.00 pob un
E563 Pibelli Cyflenwi Dwr £0.52/m
E574 Cafnau Dwr £118.00 pob un
E931 Ffens Postyn a Weiren a Netin £5.56/m
E599 Gatiau Caeau (Pren Caled) £236.00 pob un
E600 Gatiau Caeau (Pren Meddal) £150.00 pob un
E608 Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn) £1.24 pob un
E610 Coed - Hirgyff (Dim Ffensio) £11.25 pob un
E647 Llewys Coed rhag Cwningod £0.33 pob un