Neidio i'r prif gynnwy

Cod

Teitl

Cyfradd Dalu

Prif Waith Cyfalaf

E611

Coed a Llwyni – Trawsblannu

£0.80 pob un

E900

Plannu Perth/Gwrych

£4.50 /m

E901

Bondocio Perth/Gwrych a Chau Bylchau

£4.50 /m

E902

Plygu Perth/Gwrych

£5.53 /m

E907

Draeniau Croes

£82.20 pob un

E908

Gosod Cwrbin

£39.78 / m

E909

Dargyfeirydd Dwˆr Ar Draws Ffordd

£36.36 /m

E910

Nwyddau Dwˆr Glaw (Cafnau Glaw)

£9.02 /m

E911

Nwyddau Dwˆr Glaw (Pibellau Glaw)

£15.04 /m

E912

Creu Gwlyptir Trwy Lenwi Ffosydd

£204.90 pob un

E913

Gwaith Peiriannu Meddal I Leihau Erydiad Ar Lan Afon

£81.30 /m

E914

Adfer Pwll

£3.07 /m2

E930

Cynnal bylchau caeau (rwbel)

£5.98 /m2

Gwaith Cyfalaf Ategol

E514

Camfa Ysgol

£107.00 pob un

E516

Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren

£151.44 pob un

E517

Cilbyst a Gât Mochyn o Bren

£181.00 pob un

E519

Camfa Bren

£60.00 pob un

E533

Gât Mochyn Daear

£67.00 pob un

E563

Pibelli Cyflenwi Dwˆr

£0.52 /m

E573

Gât Ddwˆr

£100.00 pob un

E574

Cafnau Dwˆr

£118.00 pob un

E593

Ffens Postyn a Rheilen

£10.40 /m

E594

Ffens Postyn a Weiren

£2.77 /m

E931

Ffens Postyn a Weiren a Netin

£5.56 /m

E596

Ffensys Cwningod

£5.40 /m

E599

Gatiau Caeau (Pren Caled)

£236.00 pob un

E600

Gatiau Caeau (Pren Meddal)

£150.00 pob un

E608

Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn)

£1.24 pob un

E647

Llewys Coed rhag Cwningod

£0.33 pob un

E905

Rheoli Mieri/Prysg – Chwistrellydd Cefn

£0.0185 m2

E907

Draeniau Croes

£82.20 pob un

E911

Nwyddau Dwˆr Glaw (Pibellau Glaw)

£15.04 /m

E919

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Cefn)

£0.028 /m2

E920

Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant)

£0.0048 /m2

E921

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Ar Dractor)

£0.01 /m2