Neidio i'r prif gynnwy

Cod

Teitl

Cyfradd Dalu

Prif Waith Cyfalaf

610

Coed - Hirgyff

£11.25 pob un

611

Coed a Llwyni (Trawsblannu)

£0.80 pob un

612

Coed a Llwyni (Coed Chwip)

£2.70 pob un

646

Plannu Llafnau

£12.00 pob un

901

Bondocio Perth/Gwrych a Chau Bylchau

£4.50/m

902

Plygu Perth/Gwrych

£5.53/m

914

Adfer Pwll

£3.07/m2

922

Plannu Perth/Gwrych Newydd ar Gyfer Pryfed Peillo

£4.50/m

923

Adfer Wal Gerrig Sych

£27.88/m2

924

Adfer Clawdd

£6.20/m2

925

Adfer Clawdd Cerrig

£17.25/m2

926

Adfer Fens Lechi

£31.36/m

929

Coed Ffrwythau Gyda Phostyn a Giard

£59.83 pob un

Gwaith Cyfalaf Ategol

514

Camfa Ysgol

£107.00 pob un

516

Cilbyst a Gât Ceffyl o Bren

£151.44 pob un

517

Cilbyst a Gât Mochyn o Bren

£181.00 pob un

519

Camfa Bren

£60.00 pob un

533

Gât Mochyn Daear

£67.00 pob un

563

Pibelli Cyflenwi Dwˆr

£0.52/m

573

Gât Ddwˆr

£100.00 pob un

574

Cafnau Dwˆr

£118.00 pob un

593

Ffens Postyn a Rheilen

£10.40/m

594

Ffens Postyn a Weiren

£2.77/m

595

Ffens Postyn a Weiren a Netin

£3.48/m

596

Ffensys Cwningod

£5.40/m

599

Gatiau Caeau (Pren Caled)

£236.00 pob un

600

Gatiau Caeau (Pren Meddal)

£150.00 pob un

604

Giardiau rhag Stoc ar Goed Parcdir

£40.00 pob un

608

Cysgod Coed (60cm gyda Phostyn)

£1.24 pob un

647

Llewys Coed rhag Cwningod

£0.33 pob un

905

Rheoli Mieri/Prysg (Chwistrellydd Cefn)

£0.0185/m2

919

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Cefn)

£0.028/m2

920

Rheoli Rhedyn (Dau doriad/flwyddyn â pheiriant)

£0.0048/m2

921

Rheoli Rhedyn (Chwistrellydd Ar Dractor)

£0.01/m2

928

Weiren ar Ben Wal Gerrig

£0.73/m