Neidio i'r prif gynnwy

Manylir isod ar y grantiau Diogelwch ar y Ffyrdd a ddyfarnwyd i bob awdurdod lleol:

Awdurdod lleol

Dyfarniad

Blaenau Gwent

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£39,993

Pen-y-bont ar Ogwr

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£61,369

Caerffili

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£82,800

Caerdydd

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Ffordd Thornhill

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£89,397

 

£146,580

Sir Gaerfyrddin

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

A4069 Brynaman i’r Mynydd Du

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£280,000

 

£110,100

Ceredigion

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£46,100

Conwy

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£67,500

Sir Ddinbych

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£74,228

Sir y Fflint

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Yr A5119 Llaneurgain i’r Fflint  

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£150,000

 

£70,962

Gwynedd

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£59,820

Ynys Môn

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£39,000

Merthyr Tudful

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Camerâu diogelwch: monitro a gwerthuso costau

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£5,000

 

£40,000

Sir Fynwy

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£52,500

Castell-nedd Port Talbot

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£60,500

Casnewydd

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£64,860

Sir Benfro

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Dadansoddi Llwybr y B4329: Crundale i Eglwyswrw

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£25,500

 

£78,400

Powys

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Ffordd dosbarth 1 yr A4215 Libanus i Defynnog

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£117,355

 

£104,130

Rhondda Cynon Taf

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£99,900

Abertawe

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Yr A4067 cyffordd 45 i Bontardawe

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£240,000

 

£103,009

Torfaen

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£40,000

Bro Morgannwg

Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd

Y B4265 dwyrain Aberddawan i Silstwn: monitro a gwerthuso costau

Y B4265 Ffwl-y-mwn: monitro a gwerthuso costau

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£3,000

 

 

£54,300

Wrecsam

Refeniw Diogelwch ar y Ffyrdd

 

£66,461