Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau craidd y Grŵp Cynghori ar Bolisi Masnach.

 • Aileen Burmeister, Cymru Masnach Deg
 • Andy Richardson, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
 • Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
 • Catherine Smith, Hybu Cig Cymru
 • Debbie Laubach, MediWales
 • Henry Clarke, RPD Law
 • Ian Price, CBI Cymru
 • Kerry Owen, Unite
 • Dr Louisa Petchey, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Llyr ap Gareth, FSB Cymru
 • Madeleine Pinder, Awyrofod Cymru
 • Prof. Nick Pidgeon, Prifysgol Caerdydd
 • Paul Slevin, Siambrau Cymru
 • Paul Brooks, Y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol
 • Richard Rumbelow, Make UK
 • Robert O’Neil, Fforwm Modurol Cymru
 • Sarah Williams-Gardener, FinTech Cymru
 • Shavannah Taj, TUC Cymru

Busnesau sydd wedi cyfrannu'n uniongyrchol at gyfarfodydd y Grŵp Cynghori ar Bolisi Masnach yn seiliedig ar eu profiad o allforio a mewnforio nwyddau a gwasanaethau:

 • Richard Newton-Jones, Snowdonia Cheese
 • Robin Davies, Magstim
 • Simon Hall, Nodor International
 • Nick Pearce, Object Matrix