Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Cafwyd cyngor gan y Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru ynghylch sut i leihau allyriadau carbon yng nghartrefi Cymru erbyn 2050.

Daeth gwaith y grŵp i ben ym mis Ebrill 2024.

Cyswllt

Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ