Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y Panel anstatudol yn cynghori ar gamau arfaethedig yn y Cynllun Gweithredu LHDTC+.

Mae oes benodol i'r Grŵp (tan ddiwedd tymor presennol y Senedd neu fis Mawrth 2026), a'i brif allbwn fydd argymhellion i Weinidogion a swyddogion polisi i lywio dull Llywodraeth Cymru o roi'r Cynllun Gweithredu ar waith.