Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau o'r Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg.

Yr unigolyn canlynol yw aelodau’r panel:

  • Mark Langshaw MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Continental Teves, Glynebwy (Cadeirydd)
  • James Davies, Cadeirydd Diwydiant Cymru ac Aelod Cyngor CCAUC
  • Julian Morris, Cyfarwyddwr Byd-eang, Gwasanaethau Cisco 
  • Yr Athro Rossi Setchi, Athro Gweithgynhyrchu Uchel ei Werth, Prifysgol Caerdydd
  • Tim Williams MBE, Cyn Brif Swyddog Gweithredol Fforwm Modurol Cymru
  • Nicola Gamlin, Dirprwy Bennaeth, Coleg Gwent
  • Ellie Fry, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  • Chris Nash, Rheolwr Gyfarwyddwr wedi Ymddeol, Zorba Delicacies, Cynghorydd a Mentor Diwydiant Bwyd