Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Darparodd Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi gyngor strategol i weinidogion Llywodraeth Cymru ar faterion polisi a gweinyddu trethi wrth ddatblygu a chyflwyno trethi Cymru (2014 i 2019). Cafodd y grŵp eu diddymu ym mis Chwefror 2020.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Grŵp Cynghorol Cymru ar Drethi
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ