Neidio i'r prif gynnwy

14:00 Eitem 1: Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau (Tom Nicholls, Llywodraeth Cymru)

14:05 Eitem 2: Cyfrifiad 2021 Data Teithio i'r Gwaith - canllawiau a datblygiadau arfaethedig (Joe Jenkins, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol)

14:25 Eitem 3: Cysyniadu a Mesur Lleoliad Gwaith (Athro Alan Felstead, Prifysgol Caerdydd)

14:45 Eitem 4: Crynodeb gweithio hybrid o adolygiad llenyddiaeth (Linta Mathew, Llywodraeth Cymru)

14:55 Egwyl 

15:05 Eitem 5: Data Defnydd Gorsaf Reilffordd (Mel Brown, Llywodraeth Cymru)

15:25 Eitem 6: Datblygu Arolwg Teithio Cenedlaethol newydd i Gymru (David Swarts, Trafnidiaeth Cymru)

15:45 Eitem 7: Diweddariad ar yr Arolwg o’r Llafurlu a’r TLFS (Alex Fitzpatrick, Llywodraeth Cymru)

15:55 Eitem 8: Unrhyw fater arall  / Cloi