Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am sut y bydd y grŵp yn gweithio.

Byddwn yn cyfarfod 2/3 gwaith y flwyddyn.

Rhoddir thema i'r cyfarfodydd a byddant yn cynnwys cyflwyniadau gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau perthnasol eraill yn ogystal a chyfle i drafod.

Oherwydd cylch gwaith eang y grŵp, rydym yn sylweddoli y gallai presenoldeb unigolyn fod yn ddibynnol ar thema'r cyfarfod.

Rhwng cyfarfodydd rydym yn bwriadu cyfathrebu (ee diweddariadau perthnasol) trwy ddulliau electroneg.