Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon poblogaeth a chartrefi yn ôl grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, prif iaith a chrefydd preswylwyr a chartrefi yng Nghymru o Gyfrifiad 2021.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cyhoeddi data Cyfrifiad 2021 ar ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd unigolion a chartrefi yng Nghymru a Lloegr y bore yma (dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022) mewn pedwar bwletin ar wahân.

Mae’r bwletin ystadegol hwn yn cynnwys crynodebau o’r pedwar maes pwnc hyn ar gyfer Cymru.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cyhoeddi data pellach o Gyfrifiad 2021 ar grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd gyda dadansoddiadau ychwanegol.

Cyswllt

Andy O’Rourke

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.