Neidio i'r prif gynnwy
Les Eckford

Mae Les wedi treulio rhan fwyaf o’i fywyd proffesiynol o fewn gwasanaeth milfeddygol y llywodraeth (1979 i 2016), gan gynnwys o fewn Llywodraeth Cymru fel Cynghorydd Milfeddygol.

Bellach wedi ymddeol, bu Les yn cynrychioli Cymru fel swyddog rhanbarthol Cymdeithas Filfeddygol Prydain ers 2017.

Mae ganddo brofiad helaeth o drafod gydag ystod eang o bobl, o ffermwyr i uwch-lunwyr polisi a chynrychiolwyr sefydliadau, gyda diddordebau amrywiol ym maes iechyd a lles anifeiliaid. Mae Les yn siarad â myfyrwyr milfeddygol i godi eu hymwybyddiaeth o anghenion lles anifeiliaid sy’n cael eu magu fel cynnyrch bwyd.