Neidio i'r prif gynnwy

Rhoddodd y grŵp gyngor i'r Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol ar effeithiolrwydd gwasanaethau eiriolaeth statudol.

Beth ydym yn ei wneud

Roedd hyn yn cynnwys: 

  • cyfrannu at ddatblygu'r dull cenedlaethol o ymdrin ag eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal
  • adolygu effeithiolrwydd y Dull Cenedlaethol o ymdrin ag eiriolaeth statudol
  • nodi pa wasanaethau eiriolaeth sy'n gweithio'n dda
  • nodi'r rhwystrau sy'n atal plant a phobl ifanc rhag cael mynediad at wasanaethau
  • ystyried yr wybodaeth am berfformiad rhanbarthol ar Eiriolaeth

Daeth gwaith y grŵp i ben ym mis Mehefin 2021.

Sefydlwyd Fforwm Cenedlaethol Darpariaeth Eiriolaeth i barhau â'r gwaith.