Neidio i'r prif gynnwy

Sefydlwyd y grŵp Gorchwyl a Gorffen Iechyd Democrataidd gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, i edrych yn benodol ar gynghorau cymuned a thref yng Nghymru.

Nod y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Iechyd Democrataidd yw:

  • gwella ymwybyddiaeth ac ymgysylltu rhwng cymunedau a'u cynghorau cymuned
  • cynyddu nifer, ac amrywiaeth, y rhai sy’n ymgeisio am seddi ar gynghorau cymuned a chynghorau tref

Byddant yn cyflwyno opsiynau gweithredu, mewn adroddiad, cyn diwedd 2024.