Neidio i'r prif gynnwy

Mae aelodaeth o'r grŵp.

Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o:

  • Lywodraeth Cymru
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Cartrefi Cymunedol Cymru
  • Sefydliad Tai Siartredig Cymru
  • Tai Pawb
  • Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig
  • cymuned academaidd ymchwil tai, ymarferwyr tai, swyddogion galluogi tai gwledig a’r sector gwirfoddol.