Neidio i'r prif gynnwy

Data ar bob disgybl mewn ysgolion cynradd, canol, uwchradd ac arbennig a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion ar gyfer Medi 2019 i Awst 2020.

Mae'r cyfnod a gwmpesir gan y datganiad hwn yn cynnwys camau cynnar y pandemig coronafeirws (COVID-19). Mae'r data a gasglwyd yng Ngwanwyn 2020 yn cynnwys gwaharddiadau yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19. Oherwydd y pandemig ni chwblhawyd data gwaharddiadau ar gyfer disgyblion a addysgwyd heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn 2018/19 a dim ond 14 awdurdod lleol a ddarparodd eu data yng Ngwanwyn 2020.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Gwaharddiadau parhaol a chyfnod penodol o ysgolion: Medi 2019 i Awst 2020 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 91 KB

ODS
91 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.