Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil gyda grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sydd wedi goroesi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Gwaith ymchwil ymhlith grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol sydd wedi goroesi Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol fel sail i Fframwaith Ymgysylltu â Goroeswyr: cam 1

Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i safbwyntiau goroeswyr fel rhan o’r gwaith o ymgysylltu â Llywodraeth Cymru wrth greu ei pholisi ynghylch Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Telir sylw arbennig i fewnbwn pobl o grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol mewn ymgyngoriadau blaenorol ar y polisi hwn.

Gwerthusiad o Beilot y Panel Ymgysylltu â Goroeswyr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: cam 2

Mae’r adroddiad gwerthuso hwn yn canolbwyntio ar gynllun peilot ar gyfer y Panel Ymgysylltu â Goroeswyr. Roedd y peilot yn help i ddeall sut i drefnu a hwyluso panel parhaol.

Adroddiadau

Gwaith ymchwil ymhlith grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol sydd wedi goroesi Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol fel sail i Fframwaith Ymgysylltu â Goroeswyr: Cam 1 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o Beilot y Panel Ymgysylltu â Goroeswyr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Cam 2 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Jo Coates

Rhif ffôn: 0300 025 5540

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.