Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am yr adnoddau y mae awdurdodau lleol wedi cyllidebu i'w darparu ar gyfer gwasanaethau addysg ac ysgolion ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Prif bwyntiau

  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yw £2,913 miliwn, sef cynnydd o 3.2% ar y flwyddyn blaenorol.
  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu fesul disgybl yw £6,387, sef cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 3.0% neu £185. 
  • Gellir rhannu’r swm hwn fel a ganlyn: £5,325 y disgybl wedi’i ddirprwyo i ysgolion a £1,062 y disgybl yn cael ei gadw ar gyfer gwasanaethau ysgolion a gyllidir yn ganolog. 
  • Mae £2,429 miliwn wedi’i gyllidebu ar gyfer ei ddirprwyo i ysgolion; mae’r swm y mae awdurdodau lleol yn ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion yn amrywio rhwng 77% ac 89% o’r gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion.
  • Mae 83.4% o’r cyfanswm gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yn cael ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion, gostyngiad o 0.3 pwynt canran o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Adroddiadau

Gwariant a gyllidebwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion, Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 737 KB

PDF
Saesneg yn unig
737 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.