Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o wariant ymchwil a datblygu gan fusnesau yng ngwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer 2018.

Prif bwyntiau

  • Yn 2018, roedd gwariant menter busnes ar ymchwil a datblygu (BERD) yng Nghymru yn £430 miliwn, i fyny 2.1% ar ffigur 2017.
  • Roedd hyn yn cynrychioli 1.7% o gyfanswm y DU.
  • Y cynydd o 2.1% yw’r degfed(r) mwyaf o’r 12 wledydd a rhanbarthau’r DU.
  • Am y DU, cynyddodd gwariant busnes ar ymchwil a datblygu gan 5.8%.
  • Gall nifer fach o brosiectau unigol sy'n cychwyn ac yn gorffen mewn cyfnod effeithio'n fawr ar lefel gwariant BERD yng Nghymru. Felly, mae gwariant BERD yng Nghymru yn eithaf anwadal, ac o'r herwydd mae'n werth edrych ar hyn yn yr hirdymor.

(r) Diwygiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol nifer o ffigurau a effeithiodd ar rai o'r cyfansymiau rhanbarthol. O ganlyniad, Cymru sydd â'r degfed cynnydd mwyaf (yn 2018), ac nid y nawfed cynnydd mwyaf fel y'i cyhoeddwyd yn flaenorol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.