Neidio i'r prif gynnwy

Amcangyfrifon o wariant ymchwil a datblygu gan fusnesau yng ngwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer 2019.

Nid yw’r adroddiad yn cwmpasu cyfnod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Prif bwyntiau

  • Yn 2019, roedd gwariant menter busnes ar ymchwil a datblygu (BERD) yng Nghymru yn £442 miliwn, i fyny 2.8% ar ffigur 2018.
  • Roedd hyn yn cynrychioli 1.7% o gyfanswm y DU.
  • Y cynydd o 2.8% yw’r ail gynnydd isaf o’r 12 wledydd a rhanbarthau’r DU.
  • Am y DU, cynyddodd gwariant busnes ar ymchwil a datblygu gan 3.3%.
  • Gall nifer fach o brosiectau unigol sy'n cychwyn ac yn gorffen mewn cyfnod effeithio'n fawr ar lefel gwariant BERD yng Nghymru. Felly, mae gwariant BERD yng Nghymru yn eithaf anwadal, ac o'r herwydd mae'n werth edrych ar hyn yn yr hirdymor.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.