Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth yn ôl sector ysgol ac awdurdod lleol ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Prif bwyntiau

Mae cyfanswm y gwariant ar ddarpariaeth AAA wedi'i gyllidebu i fod yn £457 miliwn, cynnydd o £24.5 miliwn neu 5.7% o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mae'r gwariant dirprwyedig i ysgolion arbennig yn cynrychioli 27% o gyfanswm y gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu. Mae dyraniadau tybiannol o fewn ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd yn cynrychioli 44% pellach o’r cyfanswm. Arian y mae awdurdodau lleol yn ei gadw'n ganolog yw'r 29% sy'n weddill.

Sir Ddinbych a Wrecsam sy'n dirprwyo'r gyfran fwyaf o’i chyllidebau AAA i ysgolion, sef 84%, a Chaerffili sy'n dirprwyo'r gyfran leiaf, sef 52%.

Cyfanswm y gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer pob disgybl yng Nghymru yw £1,002. Mae’n cynnwys £709 o wariant dirprwyedig y disgybl a £293 y disgybl o wariant heb ei ddirprwyo.

O ran gwariant AAA sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer pob disgybl, Merthyr Tudful sydd â’r mwyaf, £1,275 y disgybl, a Sir Fynwy sydd â’r lleiaf, £743 y disgybl.

Adroddiadau

Gwariant sydd wedi'i gyllidebu ar gyfer darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig: Ebrill 2021 i Fawrth 2022 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 663 KB

PDF
Saesneg yn unig
663 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.