Neidio i'r prif gynnwy

Data ar wariant aelwydydd fesul wythnos ar gyfer Ebrill 2016 i Fawrth 2017.

Gwariant cyfartalog gan aelwydydd

  • Yn achos gwariant wythnosol cyfartalog gan aelwydydd, roedd gan Gymru’r isaf ond un o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr (£458.70), o flaen  Gogledd-ddwyrain Lloegr (£437.00). Er hynny, mae maint cyfartalog aelwydydd yn wahanol ym mhob rhanbarth. Y gwariant cyfartalog i  bob person yng Nghymru oedd  £197.10 sef yr trydydd isaf o blith y gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr, ychydig uwchben  Gorllewin Canolbarth Lloegr (£189.10) a Gogledd-ddwyrain Lloegr (£192.20).
  • Mae cartrefi yng Nghymru yn gwario 14% o'r gwariant wythnosol cyfartalog ar drafnidiaeth (mwy nag unrhyw nwydd neu wasanaeth eraill). Mae hyn yn debyg i'r rhan fwyaf o wledydd y DU a’r rhanbarthau.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.