Neidio i'r prif gynnwy

Nod CARIS yw darparu data dibynadwy ar anomaleddau cynhenid y gellir eu defnyddio i asesu patrymau anomaleddau ar gyfer 1998 i 2022.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyswllt

Ystadegydd

Rhif ffôn: 01792 285241

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.