Neidio i'r prif gynnwy

Archwilio opsiynau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer gwella gwasanaethau, gan gynnwys camau gweithredu i fynd i'r afael ag amseroedd aros am asesu a diagnosis.

Prif ganfyddiadau

  • Y rheswm am amseroedd aros hir i blant ac oedolion gael asesiadau diagnostig yw diffyg cyfatebiaeth rhwng y galw a'r capasiti.
  • Mae gwahaniaethau o ran lefel y galw a chapasiti gwasanaethau gwahanol yn achosi amrywiadau o ran amseroedd aros mewn rhanbarthau gwahanol.
  • Ymddengys fod bylchau mewn gwasanaethau, yn enwedig o ran anhwylderau niwroddatblygiadol ac eithrio awtistiaeth, megis ADHD, nad ydynt wedi cael budd o'r sylw a'r adnoddau sydd wedi'u neilltuo i awtistiaeth. Felly mae achos credadwy, ond heb ei brofi eto (prima facie) dros ddatblygu gwasanaethau ar gyfer oedolion, rhieini a gofalwyr.  Fodd bynnag, mae'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cost-effeithiolrwydd modelau gwasanaeth gwahanol yn gyfyngedig.

Adroddiadau

Astudiaeth gwmpasu ar gyfer alinio a datblygu gwasanaethau Awtistiaeth a Niwroddatblygiadol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Nina Prosser

Rhif ffôn: 0300 025 5866

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.