Neidio i'r prif gynnwy

Data am staff rhan a llawn amser, cymwysterau a siaradwyr Cymraeg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Hydref 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Hysbysiad terfynu

Adolygwyd casgliadau data, gweithgarwch ymchwil ac allbynnau Llywodraeth Cymru yn sgil y ngoleuni'r pandemig coronafeirws (COVID-19); mae ein datganiad yn egluro hyn ymhellach. Penderfynwyd y byddai'r casgliad data y mae'r datganiad ystadegol hwn yn seiliedig arno yn cael ei atal ar gyfer 2019-20; ac felly ni fydd unrhyw gyhoeddiad wedi'i ddiweddaru ar gyfer y flwyddyn adrodd hon.

Cyhoeddwyd yn adroddiad 2018-19 mai 2019-20 fyddai'r flwyddyn olaf o adrodd. Fodd bynnag, gan fod y casgliad wedi'i atal, mae'n golygu mai 2018-19 oedd y flwyddyn olaf o adrodd. Bydd gwybodaeth am staffio yn cael ei chasglu gan Ofal Cymdeithasol Cymru o fis Ebrill 2020.