Neidio i'r prif gynnwy

Nifer y cleifion sy'n cael triniaeth ddeintyddol y GIG a'r math o driniaethau a ddarperir ar gyfer mis Ebrill i fis Medi 2020.

Cyhoeddir data chwarterol ar gwasanaethau deintyddol y GIG ar StatsCymru. Mae hyn yn cynnwys data ar nifer y cleifion sy'n cael eu trin o fewn cyfnod o 24 mis, cyrsiau triniaeth ac unedau gweithgarwch deintyddol.

Sylwch y gohiriwyd cyhoeddi data a oedd i fod i gael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2020 (ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020) oherwydd effaith COVID-19. Felly, mae’r cyhoeddiad hwn ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill a mis Mehefin 2020 a’r cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2020.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.