Neidio i'r prif gynnwy

Data ar weithgarwch deintyddol y GIG ar gyfer Gorffennaf i Fedi 2022 a chleifion a gafodd driniaeth ddeintyddol y GIG yn ystod y cyfnod o 24 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2022.

Cyhoeddir data chwarterol ar gwasanaethau deintyddol y GIG ar StatsCymru. Mae hyn yn cynnwys data ar nifer y cleifion sy'n cael eu trin o fewn cyfnod o 24 mis, cyrsiau triniaeth ac unedau gweithgarwch deintyddol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Dewi Rees

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.