Neidio i'r prif gynnwy

Data ar ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu ar gyfer Gorffennaf i Fedi 2020.

Gorffennaf i Fedi 2020

  • Cafodd 2,990 o ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru driniaeth gan wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
  • Gwnaeth 0.67% o’r amcangyfrif o nifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru ymgais i roi’r gorau drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.

Yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol (mis Ebrill 2020 i fis Medi 2020)

  • Cafodd 7,410 o’r ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru driniaeth gan wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
  • Gwnaeth 1.65% o’r amcangyfrif o nifer yr ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.

Fonitro Carbon Monocsid

Mae data ar gyfer smygwyr sy’n byw yng Nghymru a gafodd driniaeth ac y cadarnhawyd drwy fonitro Carbon Monocsid (CO) eu bod wedi llwyddo i roi’r gorau i smygu 4 wythnos ar ôl y dyddiad rhoi’r gorau i smygu ar gael hyd at fis Mawrth 2020. Oherwydd y risg o drosglwyddo COVID-19 sy’n gysylltiedig â’r driniaeth, ni fydd monitro CO bellach yn digwydd. Mae hyn yn golygu na fyddwn bellach yn cyhoeddi data ar gyfer y mesur hwn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.