Neidio i'r prif gynnwy

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi 14 aelod newydd i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014 yn darparu bod aelodaeth y Cyngor i gynnwys dim llai na 14 aelod. Byddai saith aelod yn cael eu penodi’n uniongyrchol gan Weinidogion Cymru a byddai saith aelod yn cael eu penodi gan Weinidogion Cymru wedi iddynt gael eu henwebu gan sefydliadau a restrir yn Atodlen Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014.

Mae penodi aelodau o’r Cyngor drwy benodiadau a enwebwyd a phenodiadau uniongyrchol yn helpu i sicrhau bod pob sector o’r gweithlu addysg ehangach yn cael eu cynrychioli’n deg.

O’r 14 aelod, mae 8 yn benodiadau newydd ac mae 6 yn ailbenodiadau, a byddan nhw’n cychwyn eu tymor pedair blynedd ar 1 Ebrill 2019.

Dyma’r aelodau:

Penodiadau uniongyrchol

Ailbenodiadau:

 • Angela Jardine
 • Kevin Pascoe
 • Berni Tyler

Penodiadau newydd:

 • Dr Gwawr Taylor
 • Anne Pitman
 • Rosemary Lait

Penodiadau a enwebwyd

Ailbenodiadau:

 • Paul Croke (Colegau Cymru)
 • Clare Jones (yr Undeb Addysg Cenedlaethol – ochr Undeb Cenedlaethol yr Athrawon)
 • Jane Setchfield (Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau)

Penodiadau Newydd:

 • David Williams (Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid) penodiad newydd
 • Kelly Edwards (Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru) penodiad newydd
 • Eithne Hughes (Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau) penodiad newydd
 • Stephen Drowley (Bwrdd Safonau Hyfforddiant Addysg) penodiad newydd
 • Ian Roberts (Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru) penodiad newydd

Dywedodd y Gweinidog:

“Rydw i wrth fy modd cadarnhau penodiadau aelodau Cyngor y Gweithlu Addysg. Bydd gan bob un ohonyn nhw ran bwysig yn y gwaith o gynnal a chodi safonau addysgu a sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y dysgu a’r cymorth gorau.”

Cafodd y penodiadau hyn eu gwneud yn unol â’r Cod Llywodraethu ar Benodiadau Cyhoeddus.

Does dim cydnabyddiaeth ariannol am wneud y swyddi hyn ac nid yw aelodau’r Cyngor yn cael eu talu, fodd bynnag, telir costau teithio a chynhaliaeth rhesymol. 

Mae’n ofynnol i aelodau ymroi 10-12 diwrnod y flwyddyn fel arfer.

Gwneir yr holl benodiadau ar sail rhinwedd ac nid oes a wnelo’r broses ddewis â gweithgarwch gwleidyddol o gwbl. Fodd bynnag, yn unol ag argymhellion gwreiddiol Nolan, mae’n ofynnol i weithgarwch gwleidyddol y rhai a benodir (os oes unrhyw weithgarwch i’w ddatgelu) gael ei gyhoeddi.

 • Mae Stephen Drowley wedi ymhél â gweithgarwch gwleidyddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf sy’n ymwneud â chanfasio ar ran y blaid Lafur
 • Mae Kevin Pascoe wedi ymhél â gweithgarwch gwleidyddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf sy’n ymwneud â chanfasio ar ran y blaid Lafur
 • Mae Clare Jones wedi ymhél â gweithgarwch gwleidyddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf sy’n ymwneud â phacio a dosbarthu amlenni ar ran y blaid Lafur
 • Mae Kelly Edwards wedi ymhél â gweithgarwch gwleidyddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf sy’n ymwneud â bod yn aelod o’r blaid Lafur.