Neidio i'r prif gynnwy

Gweinidog yn ymweld â Chil-maen i drafod menter addysg oedolion

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Chwefror 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Cychwynnodd Prosiect Dechrau Dysgu ym mis Medi 2012, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Ei fwriad yw codi safon sgiliau oedolion a'u cyrhaeddiadau addysgol drwy ei gwneud yn rhwydd i bawb gael dysgu yn y gymuned.

Mae cyrsiau a gweithdai achrededig a rhai sydd heb eu hachredu'n cael eu cyflwyno yn yr ysgol ac mewn lleoliadau cymunedol eraill. Mae’r rhain wedi’u llunio'n benodol i gael gwared ar rwystrau, fel bod pobl yn y gymuned yn gallu magu'r hyder a'r sgiliau sydd eu hangen i chwilio am waith.

Mae'r ddarpariaeth wedi cael ei chynllunio hefyd i ddiwallu amrywiaeth eang o anghenion dysgwyr, o sgiliau sylfaenol a chyrsiau TGCh i wahanol gyrsiau achrededig gan gynnwys gradd sylfaen mewn Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol.

Yn ystod yr ymweliad, cafodd y Gweinidog gyfle i gwrdd â rhai o'r oedolion sydd wedi elwa ar y prosiect a chlywodd eu hanesion personol ynghylch sut y mae wedi helpu i weddnewid eu bywydau, dysgu sgiliau newydd a manteisio ar gyfleoedd newydd o ran gwaith.

Wedi'r ymweliad, dywedodd y Gweinidog : "Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o fenter ddysgu sy'n deillio o'r gymuned, ac sydd wedi ei chynllunio gan y gymuned ar gyfer eu cymuned eu hunain a dw i'n canmol Ysgol Gynradd Cil-maen am ei rhan allweddol yn gwaith.

"Mae'n amlwg bod yr ysgol yn selog dros ddysgu gydol oes ac wedi ymroi i feithrin ethos o weithio a dysgu gyda'i gilydd, wedi ei seilio ar barch gan oedolion a phlant, y naill i'r llall.

"Roedd clywed gan y rhai sydd wedi elwa ar y prosiect yn ysbrydoliaeth i mi, ynghyd â gweld drosof fy hun yr effaith gadarnhaol y mae wedi'i chael ar eu bywydau a'u hyder."