Neidio i'r prif gynnwy

Nifer y meddygon teulu a’r aelodau staff eraill sy'n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru, ar sail nifer yr unigolion a’r nifer cyfwerth ag amser llawn, ar 30 Mehefin 2022.

Prif ffynhonnell y data a ddefnyddir yw’r System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu Cymru (WNWRS) sydd wedi'i gyflenwi a'i ddilysu gan Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG.

Prif bwyntiau

Yng Nghymru, ar 30 Mehefin 2022, roedd:

  • 386 o bractisau meddygon teulu yn weithredol.
  • 2,301 o feddygon teulu cwbl gymwysedig, sef 1,562.6 cyfwerth ag amser llawn (neu 67.9% o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon cyflogedig, ymarferwyr wrth gefn a staff locwm gweithredol yn unig.
  • 432 o gofrestryddion mewn practis cyffredinol (meddygon teulu dan hyfforddiant) sef 385.3 cyfwerth ag amser llawn (neu 89.2% o’r cyfanswm pennau).
  • 7,983 o staff eraill y practis (nad ydynt yn feddygon teulu) sef 5,788.2 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.5% o’r cyfanswm pennau).

Ar ôl dadansoddi yn ôl mathau penodol o feddygon teulu a grwpiau o staff, roedd:

  • 1,982 o feddygon teulu, sef 1,447.5 (neu 73.0% o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr a meddygon teulu cyflogedig ond ag eithriad a gofrestryddion, ymarferwyr wrth gefn a staff locwm.
  • 28 o feddygon teulu wrth gefn, sef 10.8 (neu 38.4% o’r cyfanswm pennau).
  • 400 o feddygon teulu locwm, sef 104.3 cyfwerth ag amser llawn (neu 26.1% o’r cyfanswm pennau).
  • 1,423 o nyrsys cofrestredig, sef 1,028.2 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.3% o’r cyfanswm pennau).
  • 1,299 o staff gofal uniongyrchol i gleifion, sef 914.5 cyfwerth ag amser llawn (neu 70.4%o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys proffesiynau fel fferyllwyr, gweinyddwyr, cynorthwywyr gofal iechyd a ffisiotherapyddion ond nid yw'n cynnwys meddygon teulu na nyrsys.
  • 5,333 o staff gweinyddol neu staff practis anghlinigol eraill, sef 3,845.5 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.1% o’r cyfanswm pennau).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Dewi Rees

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.