Neidio i'r prif gynnwy

Nifer y meddygon teulu a’r aelodau staff eraill sy'n gweithio mewn practisau cyffredinol yng Nghymru, ar sail nifer yr unigolion a’r nifer cyfwerth ag amser llawn, ar 31 Mawrth 2023.

Prif ffynhonnell y data a ddefnyddir yw’r System Adrodd Genedlaethol y Gweithlu Cymru (WNWRS) sydd wedi'i gyflenwi a'i ddilysu gan Bartneriaeth Cydwasanaethau'r GIG.

Prif bwyntiau

Yng Nghymru, ar 31 Mawrth 2023, roedd:

  • 383 o bractisau meddygon teulu yn weithredol
  • 2,383 o feddygon teulu cwbl gymwysedig, sef 1,583.2 cyfwerth ag amser llawn (neu 66.4% o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr, meddygon cyflogedig, ymarferwyr wrth gefn a staff locwm gweithredol yn unig; cynyddodd y cyfrif pennau gan 2.5% a chynyddodd y cyfwerth ag amser llawn gan 0.1% ers yr un dyddiad flwyddyn yn ôl
  • 473 o gofrestryddion mewn practis cyffredinol (meddygon teulu dan hyfforddiant) sef 418.7 cyfwerth ag amser llawn (neu 88.5% o’r cyfanswm pennau); cynyddodd y cyfrif pennau gan 8.0% a chynyddodd y cyfwerth ag amser llawn (FTE) gan 7.0% ers yr un dyddiad flwyddyn yn ôl
  • 8,143 o staff eraill y practis (nad ydynt yn feddygon teulu) sef 5,911.9 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.6% o’r cyfanswm pennau); cynyddodd y cyfrif pennau gan 2.1% a chynyddodd y cyfwerth ag amser llawn (FTE) gan 2.6% ers yr un dyddiad flwyddyn yn ôl

Ar ôl dadansoddi yn ôl mathau penodol o feddygon teulu a grwpiau o staff, roedd:

  • 1,997 o feddygon teulu, sef 1,442.3 (neu 72.2% o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys partneriaid, darparwyr a meddygon teulu cyflogedig ond ag eithriad a gofrestryddion, ymarferwyr wrth gefn a staff locwm
  • 30 o feddygon teulu wrth gefn, sef 12.4 (neu 41.3% o’r cyfanswm pennau)
  • 469 o feddygon teulu locwm, sef 128.5 cyfwerth ag amser llawn (neu 27.4% o’r cyfanswm pennau); Mae hyn ond yn cynnwys locwm a oedd yn gweithio yn y chwarter diweddaraf yn unig
  • 1,434 o nyrsys cofrestredig, sef 1,042.4 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.7% o’r cyfanswm pennau)
  • 1,348 o staff gofal uniongyrchol i gleifion, sef 947.0 cyfwerth ag amser llawn (neu 70.2% o’r cyfanswm pennau); mae hyn yn cynnwys proffesiynau fel fferyllwyr, gweinyddwyr, cynorthwywyr gofal iechyd a ffisiotherapyddion ond nid yw'n cynnwys meddygon teulu na nyrsys
  • 5,436 o staff gweinyddol neu staff practis anghlinigol eraill, sef 3,922.6 cyfwerth ag amser llawn (neu 72.2% o’r cyfanswm pennau)

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Jacob Squires

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.