Neidio i'r prif gynnwy

Rhagair y gweinidog

Cyflwyniad

Pennod 1: egwyddorion cyffredinol

Pennod 2: faint o gynnydd sydd wedi’i wneud?

Pennod 3: materion a godwyd drwy ymgysylltu

Pennod 4: ymrwymiadau Llywodraeth Cymru

Atodiad 1: dolenni i ystadegau ar anabledd