Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Ebrill 2018.

Cyfnod ymgynghori:
19 Mawrth 2018 i 30 Ebrill 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar gov.uk

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem eich barn ar gynigion ar gyfer gweithredu Cytundeb ar Safonau Trapio Dyngarol Rhyngwladol (AIHTS) yn y DU.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod AITHS yw gwella lles anifeiliaid sy’n cael eu dal. Mae’r ymgynghoriad hwn yn casglu barn a gwybodaeth ar gyflenwi, defnyddio a marchnata trapiau. Bydd eich ymatebion yn llywio asesiad effaith ar weithredu AIHTS.

Rydym yn cynnig:

  • gweithredu AIHTS trwy ddefnyddio fframweithiau deddfwriaethol presennol
  • dim ond trapiau ardystiedig sy’n bodloni’r safonau i ddal anifeiliaid a restrir yn yr AIHTS gall cael eu defnyddio
  • dylid caniatáu trapio carlymod gan ddefnyddio trapiau sy’n cydymffurfio gyda AIHTS dan drwydded gyffredinol
  • ar gyfer rhywogaethau AIHTS eraill, bydd trwyddedau yn parhau i gael eu rhoi ar sail achos wrth achos, neu, mewn rhai amgylchiadau, o dan ddosbarth trwyddedau

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk