Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 3 Mai 2015.

Cyfnod ymgynghori:
29 Ionawr 2015 i 3 Mai 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 348 KB

PDF
348 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae'r ymgynghoriad hwn yn amlinellu'r trefniadau arfaethedig ar gyfer cefnogi ymhellach gyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal. Mae'n berthnasol yn bennaf i blant o oedran ysgol gorfodol ond mae'n edrych hefyd ar y cyfnodau pontio i addysg bellach ac uwch.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod y strategaeth ddrafft yw:

  • cynyddu uchelgais addysgol plant sy’n derbyn gofal a’r rheini sy’n gofalu amdanynt
  • cadarnhau ein hatebolrwydd a’n harweinyddiaeth ein hunain ac ar draws yr awdurdodau lleol a’r system addysg
  • sicrhau bod addysg yn parhau i gael blaenoriaeth hyd yn oed yn ystod cyfnodau cythryblus ym mywyd plentyn
  • defnyddio data yn well i gynorthwyo’r ymarfer llunio polisïau a monitro deilliannau addysgol
  • hyrwyddo arferion da a’u rhannu.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 579 KB

PDF
579 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad ar gyfer pob ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 709 KB

PDF
709 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 244 KB

PDF
244 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.