Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 1 Hydref 2015.

Cyfnod ymgynghori:
9 Gorffennaf 2015 i 1 Hydref 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 123 KB

PDF
123 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden yn rhan allweddol o'n polisi adnoddau naturiol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Dylai pawb gael y cyfle i fwynhau parciau coetiroedd mynyddoedd a’r arfordir drwy gymryd rhan mewn amryfal weithgareddau. Mae gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i Gymru. Mae iddynt nifer o fanteision o ran iechyd a’r amgylchedd ac maent yn fanteisiol hefyd yn gymdeithasol ac yn economaidd.  

Hoffem glywed eich barn am y materion a ganlyn: 

  • ffyrdd o fynd ati i leihau’r costau a’r beichiau sy’n gysylltiedig â gweinyddu llwybrau cyhoeddus a mynediad ehangach
  • sut y gallem ddiwallu ein hanghenion hamdden presennol a’r anghenion a fydd gennym yn y dyfodol
  • ffyrdd o fynd i’r afael â’r anawsterau ymarferol sy’n gysylltiedig â gwella cyfleoedd i bawb nid dim ond y bobl hynny sy’n gallu fforddio teithio neu’r bobl hynny sydd eisoes yn frwdfrydig dros weithgarwch penodol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 318 KB

PDF
318 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.