Neidio i'r prif gynnwy

Mae cynlluniau ar y gweill i wella profiadau teithwyr yn ac o amgylch ardal Wrecsam.

Cyhoeddwyd gyntaf:
23 Ionawr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant i nodi sut orau i fynd ati i gyflwyno gwelliannau. 

Bydd y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf mewn Rheilffyrdd yn golygu y bydd modd cwblhau'r gwaith datblygu i uwchraddio cyffordd Gogledd Wrecsam. Bydd yn brosiect â blaenoriaeth.

Bydd y gwaith hwn yn:

  • gwella amserau teithio o orsaf Gyffredinol Wrecsam i gyfeiriad y gogledd
  • golygu y bydd gwasanaethau ar gael yn amlach.

Rydym hefyd yn ystyried ystod o ymyriadau eraill a all helpu i sicrhau bod mwy o wasanaethau’n cael eu darparu.

Ymhlith y rhain y mae: 

  • gwella signalau
  • seilwaith cysylltiedig, yn ogystal â chroesfannau yn yr ardal.

Hynt y gwaith

Byddwn yn diweddaru'r wybodaeth hon yn ystod y misoedd nesaf.