Neidio i'r prif gynnwy

Nifer gwelyau’r GIG ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Cyflwynir data fesul arbenigedd ar gyfer gwelyau sydd ar gael yn ddyddiol ar gyfartaledd, defnydd o welyau’n ddyddiol ar gyfartaledd a chyfraddau defnydd.

Cyhoeddi fel HTML

Fel y disgrifiwyd yn ein blog yn gynharach yn y flwyddyn, rydym yn bwriadu cyhoeddi mwy o'r hyn rydym yn ei wneud fel HTML yn hytrach na fel dogfennau PDF. Mae'r adroddiad hwn wedi'i gyhoeddi fel HTML, byddem yn croesawu eich adborth ar fformat yr adroddiad yma.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.