Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ar werthiant tai landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru, a’u heffaith ar stoc annedd ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae'r cyhoeddiad ystadegol blynyddol hwn yn cyflwyno gwybodaeth am werthiannau tai gan landlordiaid cymdeithasol. Mae'n cynnwys gwerthiannau anheddau gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig , ac mae'n cynnwys gwerthiannau tai cymdeithasol a stoc arall. Mae'r data'n cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i fonitro tueddiadau mewn perthynas â gwerthiannau tai cymdeithasol yng nghyd-destun lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru.

Mae data hanesyddol ar gyfer y casgliad hwn ar gael ar wefan StatsCymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Mcleod

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.