Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniwyd Teuluoedd yn Gyntaf er mwyn gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n pwysleisio ymyrryd yn fuan ac atal problemau mewn teuluoedd, yn enwedig y rheini sy’n byw mewn tlodi

Bydd negeseuon o’r adroddiadau yn cael eu defnyddio i lunio’r ffordd y bydd rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei chynnal yn y dyfodol.

Adroddiad blwyddyn 3

Roedd y gwerthusiad tair blynedd yn ceisio ateb nifer o gwestiynau yn ymwneud â’r rhaglen, gan gynnwys:

  • a yw cynllun y rhaglen yn addas i’r diben
  • asesiad o’r modd y mae’r rhaglen yn cael ei gweithredu
  • safon gweithredu’r rhaglen; effaith y rhaglen ar deuluoedd
  • effaith y rhaglen ar y boblogaeth yn gyffredinol.

Yn fwyaf penodol, bydd yr adroddiad hwn yn cynnwys:

  • adolygiad o’r cyd-destun polisi
  • adolygiad o gynnydd wrth weithredu Teuluoedd yn Gyntaf
  • asesiad o effeithiau a chanlyniadau’r rhaglen, dair blynedd ers ei rhoi ar waith
  • ystyriaeth o gynllun y rhaglen, ac a yw’n addas i’r diben ac yn cyflawni ei nod mewn perthynas â’r sail resymegol dros ymyrryd
  • enghreifftiau o arferion da wrth weithredu Teuluoedd yn Gyntaf.

Adroddiadau

Gwerthusiad cenedlaethol o Deuluoedd yn Gyntaf: adroddiad blwyddyn 3 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad cenedlaethol o Deuluoedd yn Gyntaf: adroddiad blwyddyn 3 - Atodiadau , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad cenedlaethol o Deuluoedd yn Gyntaf: adroddiad blwyddyn 3 - Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 651 KB

PDF
651 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Hayley Collicott

Rhif ffôn: 0300 025 3111

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

I gael gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf

Rhif ffôn: 0300 025 7677

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.