Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r grant ar lwfans ariannol sydd ar gael i bobl sy’n byw yng Nghymru i’w cymell i barhau â’u haddysg ar ôl oed gorfodol yr ysgol.

Mae'r astudiaeth yn cynnwys yr argymhellion canlynol:

  • dylai Llywodraeth Cymru parhau i roi cymorth ariannol i oedolion sy'n ddysgwyr mewn Addysg Bellach yng Nghymru drwy gynllun gweinyddol a dargedwyd at rai o aelwydydd incwm isel
  • dylid edrych eto ar y lwfansau cyllid sydd ar gael drwy gynllun Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach), gan gredu, yn ddelfrydol, y dylid cynnig un gyfradd o lwfans yn gyfwerth â'r gyfradd uchaf o £1,500 i fyfyrwyr llawn-amser o aelwydydd gyda throthwy incwm o £18,370 neu lai ond yn cydnabod y gallai hyn arwain at gynnydd mewn galw o gymharu â'r sefyllfa bresennol lle mae 82% o'r derbynwyr eisoes yn cael yr uchafswm yma.

Mae’r adroddiad yn gwneud naw argymhelliad ar gyfer y grant.

Adroddiadau

Gwerthusiad Grant Dysgu’r Cynulliad (addysg bellach) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 864 KB

PDF
Saesneg yn unig
864 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Joanne Corke

Rhif ffôn: 0300 025 1138

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.