Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad yn nodi canfyddiadau o rhan gyntaf y gwerthusiad o’r Rhaglenni Cymunedau am Waith (CFW) a Chymunedau am Waith a Mwy (CFW+), ers eu sefydlu yn 2015 a 2018 yn y drefn honno.

Roedd camliwio tabl yn fersiwn flaenorol yr adroddiad hwn. Ble oedd canran cyfranogwyr CaW a CaW+ chanddynt nodweddion gwahanol a gafodd swyddi yn cael eu cymharu ochr yn ochr â'i gilydd mewn tabl. Mae dadansoddiad pellach o ddata CaW+ dros oes y rhaglen yn awgrymu bod y cyfnod a gwmpesir gan y dadansoddiad o ddata CaW+ (h.y. Ebrill 2021 i Medi 2022) yn gyfnod pan oedd cyfran y cyfranogwyr a aeth i gyflogaeth yn uchel, o gymharu â chyfnodau eraill. Felly, nid yw data sy’n seiliedig ar y cyfnod hwn yn debygol o fod yn gynrychioliadol o gyfran y cyfranogwyr â nodweddion gwahanol sy’n mynd i gyflogaeth dros oes y rhaglen hyd yma (h.y. Ebrill 2018 i Chwefror 2023). Yn yr adroddiad diweddaru hwn, cynrychiolir ffigurau CaW a CaW + mewn tablau gwahanol gan eu bod yn cynrychioli gwahanol gyfnodau o amser.

Mae'r adroddiad gwerthuso hwn yn ddiweddariad i'r gwerthusiad proses a theori newid, blaenorol, o Cymunedau am Waith. Mae’n cynnwys y ddau rhaglen (CFW a CFW+) ac yn cynnwys adolygiad o gynnydd yn erbyn targedau.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Cymunedau am Waith a Cymunedau am Waith a Mwy: Rhan 1 (gwerthusiad proses a theori newid) (diwygiedig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o Cymunedau am Waith a Cymunedau am Waith a Mwy: Rhan 1 (gwerthusiad proses a theori newid) (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Joshua Parry

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.