Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y canlyniadau a'r effeithiau tymor byr ar draws pum maes: unigolion, teuluoedd a gofalwyr, cymunedau, gweithwyr, sefydliadau.

Mae’r gwerthusiad yn ystyried gweithrediad a chanlyniadau’r Ddeddf drwy ei phum egwyddor ( a goblygiadau ariannol pob un). Mae’r rhain yn cael eu gwerthuso drwy ystyried y modd y mae’r Ddeddf wedi effeithio ar bum parth ac yn seiliedig ar ddull Gwerthuso  Michael Patton o fynd ati  (2018) sy’n Ffocysu ar Egwyddorion (P-FE), dull; yr ydyn ni’n ei ddefnyddio fel fframwaith ar gyfer yr astudiaeth.

Cyswllt

Joseph Wilton

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.