Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad yn dwyn ynghyd brif egwyddorion a gweithgareddau'r gwerthusiad ffurfiol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Dechreuodd y gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ym mis Tachwedd 2018, a bydd yn para am o leiaf tair blynedd.

Bydd y gwerthusiad yn darparu asesiad annibynnol o'r broses o weithredu'r Ddeddf. Bydd yn edrych ar sut y mae'r Ddeddf wedi effeithio ar lesiant pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt, a'u gofalwyr.

Mae'r adroddiad yn cynnwys:

  • trosolwg o rai o'r ffactorau cyd-destunol a allai effeithio ar weithredu'r Ddeddf yng Nghymru
  • disgrifiad o'r fframwaith ar gyfer newid
  • naratif esboniadol o'r fframwaith ar gyfer newid.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: fframwaith ar gyfer newid , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: fframwaith ar gyfer newid (hawdd ei ddarllen) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Rebecca Cox

Rhif ffôn: 0300 025 9378

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.