Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys canfyddiadau o gam 1 y gwerthusiad ac yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth o’r Ddeddf a sut y caiff ei rhoi ar waith.

Mae’r adroddiad Cam 1 hwn yn cyflwyno canfyddiadau o waith maes a wnaed rhwng Rhagfyr 2022 ac Awst 2023.

Nod cam 1 y gwerthusiad yw datblygu llinell sylfaen dirprwyol y gellid ei defnyddio i gymharu ag ymchwil yng nghamau’r gwerthusiad yn y dyfodol.

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth a gwybodaeth am y Ddeddf ymysg landlordiaid, asiantau gosod tai a thenantiaid, ymddygiad landlordiaid mewn perthynas â’r Ddeddf, disgwyliadau’r Ddeddf yn ogystal â barn ar gymorth, cyngor ac arweiniad.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys ystyriaethau ar gyfer cam 2 y gwerthusiad.

Adroddiadau

Cyswllt

Rebecca Askew

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.