Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r gwerthusiad yn rhoi barn ar i ba raddau y mae'r cymorth grant wedi cynorthwyo'r sectorau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru i oroesi'r effeithiau negyddol a ddeilliodd o COVID-19.

Mae'r gwerthusiad yn archwilio gweithrediad ac effaith y grantiau a weinyddwyd ac yn asesu i ba raddau y gellir priodoli'r allbynnau a'r canlyniadau a brofwyd gan sefydliadau ac unigolion yn uniongyrchol i'r grant. Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried a wireddwyd effeithiau ehangach a ragwelwyd neu nas rhagwelwyd.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Gronfa Adferiad Diwylliannol Cymru: 2020 i 2021 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Tom Stevenson

Rhif ffôn: 0300 062 2570

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.