Neidio i'r prif gynnwy

Gwerthusiad o’r cymorth anariannol i fusnesau y telir amdano trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) ac a ddarperir trwy Raglenni Cronfeydd Strwythurol Ewrop 2014 i 2020.

Mae’r gwerthusiad yn crynhoi’r canlynol:

  • effeithiolrwydd cymorth anariannol yr ERDF i fusnesau, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddwy echel flaenoriaeth Rhaglenni Gweithredol ERDF y Gorllewin a’r Cymoedd a’r Dwyrain, PA1:  Ymchwil ac Arloesi, a PA2: Gallu Mentrau Bach a Chanolig (BBaChau) i Gystadlu
  • y graddau y mae busnesau a gynorthwyir wedi cael cyngor neu gymorth mewn perthynas â themâu trawsbynciol
  • a yw’r rhaglen wedi cynnig cyfleoedd i hyrwyddo’r Gymraeg neu gyfrannu at amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  • a yw gwahanol fathau o gymorth neu sefyllfaoedd busnes gwahanol wedi dylanwadu ar yr effeithiau

Adroddiadau

Gwerthusiad o gymorth busnes Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop: adroddiad terfynol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwerthusiad o gymorth busnes Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop: crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 485 KB

PDF
485 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Charlotte Guinee

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.