Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau blwyddyn gyntaf y gwerthusiad o Gynllun Lesio Cenedlaethol Cymru. Mae’r canfyddiadau’n canolbwyntio ar waith maes gydag awdurdodau lleol a pherchnogion eiddo.

Dyma’r adroddiad cyntaf ar ganfyddiadau’r gwerthusiad tair blynedd. Mae’r canfyddiadau cychwynnol wedi cael eu defnyddio i lunio argymhellion, a amlinellir yn yr adroddiad hwn.

Nod y gwerthusiad yw deall y ffordd mae’r cynllun wedi bod yn gweithredu, gan gynnwys nodi beth sydd wedi gweithio’n dda ac unrhyw heriau a fu.

Gwnaed tri phrif argymhelliad, yn seiliedig ar ganfyddiadau Cam 1: gwella cyfathrebu a’r wybodaeth sydd ar gael am y cynllun ar gyfer darpar landlordiaid; cynyddu’r adnoddau a’r cymorth ar gyfer Awdurdodau Lleol i gynnal y cynllun; a chynyddu’r cymhellion ar gyfer perchnogion eiddo sydd â diddordeb.

Adroddiadau

Gwerthusiad o Gynllun Lesio Cymru: adroddiad interim , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Becca McPherson

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.